Kundestøtte

Informasjon om overtakelse, drift og vedlikehold av din nye studentbolig, samt kontaktinfo og søknadsskjemaer

Gratulerer med din nye bolig!

Du har god grunn til å glede deg over en bolig hos Campus Life. Vi jobber under en klar visjon om å legge til grunn for en spennende, mangfoldig og trygg studiehverdag for deg.

Denne siden gir deg informasjon om overtakelse og nyttig informasjon om hva du må tenke på som leietaker. Deler av kontroll og vedlikehold er overlatt til andre, mens enkelte ting er ditt ansvar som leietaker av boligen.

Lykke til!

Retningslinjer, husordensregler, brukermanualer m.m.

VIKTIG Å VITE

Nøkkel

Tap av nøkkel må meldes fra til utleier snarest.

Hovednøkkel

Nøkkelbrikke er personlig og er programmert til å gi tilgang til dører og postkasse på adressen. Tilganger er satt i nøkkelsystem og gyldig i 72 timer i gangen. Etter at det har gått 72 timer er du derfor nødt til å oppdatere nøkkelbrikken mot systemet, noe som gjøres på en online leser.

Du finner online lesere på alle inngangsdører på adressen. Hold brikke framfor leseren på samme måte som du gjør når du entrer bygget.

Feilmelding

Dersom du forsøker å scanne nøkkelbrikke på din leilighetsdør uten å ha brukt nøkkelbrikke på en online leser ved inngangsdør til bygg innen 72 timer vil låsesylinder blinke rødt. Scann nøkkelbrikke på en online leser og forsøk igjen. Låsesylinder vil lyse grønt når den er oppdatert mot system og verifisert godkjent adgang.

Dersom låsesylinder lyser i andre farger enn rødt og grønt ber vi at du informerer utleier snarest.

Avfallsnøkkel

Du har fått utlevert nøkkelbrikke for bruk ved adressens skjulte avfallscontainere. For å åpne avfallscontainer holder det at du holder nøkkelbrikken framfor leser. Eventuelt andre åpningsmetoder vil være beskrevet ved nedkast på container.

El

Hver leilighet er utstyrt med en universalnøkkel som gir tilgang til sikringsskap på gang utenfor leiligheten. Alkove-leiligheter har lokalisert sikringsskap i garderobeskap i gang, mens kollektiv har sikringsskap lokalisert i felles oppholdsrom i boenhet.

Avfallshåndtering

Adressen har flere miljøstasjoner. Gjør deg kjent med hvor disse er. Det er forskjellig nedkast for restavfall, papp/papir, plast, glass og spesialavfall.

Avfall sorteres og komprimeres.

 • Restavfall legges i sammenknyttet plastpose i beholderen for restavfall.
 • Papp og papir legges løst oppi beholderen for papp/papir og skal ikke legges i plastposer. Husk å sortere plastposen i plastbeholderen dersom du har fraktet papp/papir i en slik.
 • Plastemballasje legges i en sammenknyttet plastpose og kastes i beholderen for plast.
 • Glass og metall kastes direkte i beholder for glass og metall.
 • Spesialavfall kastes i egne beholdere i spesialavfalls-rom.

Hjelp oss å holde det ryddig på avfallsplassene slik at det ser trivelig ut.

VVS

Fjernvarme

Campus Life har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer med vannbasert varmebatteri. Ved sentralen styres trykk og temperatur ut i bygget, og dette kan kontrolleres ytterligere på blandebatteri og termostat i hver leilighet.

Alle radiatorer er installert med en termostat for regulering av temperatur. Termostaten styrer tilførsel av varmtvann fra sentral. Eksempelvis gir en høyere innstilling større tilførsel av varmtvann, noe som resulterer i en varmere radiator. Termostaten er installert med en føler som leser av temperatur fra omgivelser. Dette betyr at dersom omgivelsene rundt radiator er varm vil ikke radiator avgi like mye varme som ved kalde omgivelser. Ved å stille inn termostat til det midterste nivået, eksempelvis 3 av 5, vil det gjøre at radiator følger evt. temperatursvingninger i rommet. Ønsker du å overstyre dette kan termostat settes til 4 eller 5.

Av den grunn kan det i noen tilfeller kjennes ut som at radiator ikke avgir varme på lavere innstilling enn 4 eller 5. Dette er normalt.

Ventilasjon

Ventilasjonsanlegget er ikke et air-condition / kjøleanlegg

Hvis det er varmt ute, så ikke gir opp ventilasjonsanlegget. Da vil anlegget kun hente inn mer varm luft utenfra og det vil bli enda varmere i leiligheten din.

Oppskrift, hvis det er varmt ute:

Skru ned hastigheten på ventilasjonsanlegget, la det så på normal innetemperatur (ca. 22-24 grader), og åpne vinduene for ekstra utlufting.

Feilmelding

Dersom du ser en feilmelding på ventilasjonsdisplay, må du informere utleier (gjelder ikke varsel om filterbytte da filterbytte gjennomføres årlig etter egne intervaller).

Utleier behøver følgende informasjon som du finner på display:

 • Bilde av varsel-melding
 • Serienummer (klikk «Meny» - «Systeminformasjon»)

Filterbytte

Filterbytte gjennomføres i regi av utleier årlig for alle aggregater på adressen. Eventuelle varsler om filterbytte på ventilasjonsdisplay kan dermed ses bort fra.

Vannstopper

Det er installert vannstopper/waterguard under servant på kjøkken i alle våre leiligheter. Dette er et system med en magnetisk lås som stopper vanntilførselen dersom det oppstår en lekkasje. Dersom vannstopper/waterguard utløses vil vanntilførsel til din leilighet stoppe og en alarm utløses i ditt sikringsskap.

Dersom vannstopper/waterguard utløses må du gjøre følgende:

 • Tørk opp vann/fukt i skap under servant. Merk at systemet er følsomt, så det er viktig at det er helt tørt.
 • Påse at vannsøl ikke skyldes en lekkasje og at nytt vann strømmer til.
 • Trykk inn knapp for vannstopper/waterguard i ditt sikringsskap på gang utenfor din leilighet. Når alt er ok, vil lampen lyse grønt.

Vann

Alle boliger er utstyrt med et «rør-i-rør»-skap. Eventuelle lekkasjer vil samles her, med kontrollert avrenning. Her vil du også finne stoppekran.

Oppvaskmaskiner er den vanligste kilden til vannlekkasjer. Sjekk derfor at koblinger til slanger alltid er tette, og steng tilførselskraner når maskinen ikke er i bruk. Pass spesielt på at kraner er avstengt når du er bortreist.

Sluk og avløp

Noen opplever at avrenning fra vasker og sluk kan bli dårligere etter hvert. For å sikre tilstrekkelig avløp fra vasker og slik må du minimum to ganger i året sørge for rengjøring og fjerning av oppsamlet hår, fett o.l. i vannlås og slik. Vær samtidig oppmerksom på at avløpsrør fra vasker som er synlige inne i skap, oftest er laget av plastdeler som vil utvide og trekke seg sammen som følge av bruk av varmt og kaldt vann. Sjekk derfor jevnlig at alle tilkoblinger er godt sammenskrudde.

Vond lukt på bad

 1. Badet, eller noe på badet, trenger en vask

Du trenger ikke være urenslig selv om det lukter vondt eller rart på badet. Ofte kommer problemene av noe helt annet enn mangel på vask og renhold. Likevel kan det være lurt å ta en skikkelig gjennomgang av gulv, skuffer og skap dersom lukten på badet ikke er som den skal. Gå gjerne gjennom følgende for å se om det kan utgjøre en forskjell når det kommer til lukt på badet:

 • Rydd ut og vask skuffer og skap
 • Rengjør gulv, vegger og tak godt
 • Sørg for at skittentøyskurven har blitt gjennomgått
 • Tøm eventuelle søppelkasser
 1. Du har fått en russer i røret

Det høres kanskje rart ut, men en av årsakene til vond lukt på badet kan være en liten russer i røret. Vi snakker selvfølgelig om de såkalte «russiske vannmenn» - geleaktive klumper som gjerne samler seg på overflater i sluket. Klumpene er satt sammen av gjærsopp og bakterier, og de kan etter hvert vokse og danne en seig hinne mellom dusjen og hovedsluket. Dette kan føre til at det sakte, men sikkert begynner å tette seg. «Russiske vannmenn» kan også føre til ubehagelig lukt dersom de får vokse fritt for lenge.

For å bli kvitt problemet er det viktig å rengjøre sluk jevnlig. 2-3 ganger i året bør du ta på deg gummihanskene og røske opp hår, fett og de små russerne fra sluket på badet. Kast haugen du ender opp med i søpla, og vask sluket med et fettløsende rengjøringsmiddel og en oppvaskbørste du kan kaste etter bruk.

 1. Vannlåsen er uttørket

En annen grunn til at det kan lukte ubehagelig på badet ditt er at vannlåsen har tørket ut. Dersom lukten minner om kloakk kan dette tyde på en tørr vannlås, eller problemer knyttet til vannlås. Rørene på badet ditt henger nemlig sammen, og dersom vannlåsen i sluk tørker ut kan vond lukt fritt trekke inn fra avløpsrøret som sluken leder vann til. Er du bortereist kan det godt hende at vannlåsen tørker. Heldigvis er løsningen ofte enkel – fyll vann i sluken og la vannlåsen fylle seg opp igjen.

Brannanlegg

Detektor

Detektoren, eller røykvarsleren, skal oppdage eventuell røyk i rommet og varsle dette videre til brannsentralen. Dersom brannalarmen går uten at det brenner, kan du bruke avstilleren (neste punkt) for å utsette at alarmen går i hele bygget. Dette gir deg tid til å lufte ut rommet og bli kvitt kilden til røyken. Brannvarsleren i taket skal aldri røres, og du kan bli holdt økonomisk ansvarlig dersom det oppdages at det er tuklet med brannanlegget i din leilighet.

Avstiller

Dersom detektor/røykvarsel registrerer røyk i din leilighet vil en alarm først utløses på avstiller. Hver leilighet er utstyrt med en avstiller (bryter med gul knapp).

Dersom brannalarmen går i din leilighet kan du trykke inn knapp for å utsette at brannalarm går på hele adressen. Du har nå gitt deg selv litt tid for å bli kvitt røyk.

Rødt blinkende lys - Alarmvarslingen er aktivert

Området skal evakueres, men du har mulighet til å avstille varslingen en kort tid for å sjekke mulig branntilløp/røykutvikling i området

 • Trykk 1 sekund (du vil nå se et orange blinkende lys)

Kort grønt blink - normaltilstand

Dersom du skal gjøre noe som kan føre til røykutvikling (for eks. matlaging med stekeos), kan du forhåndsavstille alarmvarsling (lyd/lys) i 30 minutter

 • Trykk 5 sekunder (du vil nå se et orange blinkende lys)

Sprinkler

Sprinkleranlegget er ansvarlig for å slukke eventuelle branner. Dysene kommer ikke til syne før en eventuell brann, og ligger skjult i taket ditt. I fellesområdene er dysene synlige.

DISSE SKAL ALDRI RØRES. Det kan føre til at sprinkleranlegget løser ut spontant, noe som vil føre til omfattende vannskader. Eventuelt vil tukling føre til feil på systemet ved en brann.

Brannslukningsapparat

I leiligheten din står det et brannslukningsapparat, merket med husnummer. Dette skal brukes dersom det oppstår brann i din leilighet, eller i nærheten av din leilighet. Det kan være lurt å snu brannslukningsapparatet opp-ned én gang i året, slik at stoffene blandes og det fungerer optimalt ved et nødstilfelle. Gjør deg også kjent med hvor du finner det, og hvordan du bruker det.

Internett

Du finner en ruter i din leilighet med fire porter. Portene gjør det mulig å koble til enheter med Ethernet-kabel. Siden dette er et privat nettverk er du nødt til å registrere alle enheter du ønsker påkoblet nettverket, uavhengig om tilkobling er gjort med Ethernet-kabel eller via WiFi. Etter registrering av enhet vil enheten være påkoblet nettverk over hele bygget der WiFi er tilgjengelig.

På Campus Life har du tilgang til to forskjellige WiFi-nettverk:

CAMPUSLIFE

Du ser dette nettverket som «Campuslife» når du søker etter WiFi-nettverk på din enhet. Nettverket er tilgjengelig i hele bygget der nettverket er synlig.

Dette er ditt private nettverk og nettverket du skal benytte for å koble til dine enheter. Du er altså nødt til å registrere dine enheter for å få tilgang til internett.

Lenke og brukernavn/passord får du tilsendt fra «Splash Access» før innflytting, og gir deg tilgang til din personlige brukerportal. Vi anbefaler deg å registrere dine enheter før du flytter inn. På den måten er du online i det du entrer bygget.

Det er to måter å registrere dine enheter

 1. Du må registrere enhetens mac-adresse i registreringsportalen (alle enheter som har et innebygget nettverkskort har en unik mac-adresse). Når du først har registrert enheten behøver du ikke brukernavn og passord for å få tilgang til campuslife WiFi.

Denne portalen er personlig, så bruk den bare til å registrere dine egne enheter.

Passord må endres når du logger inn første gang.

 1. Logg på campuslife WiFi med brukernavn og passord når du ankommer Campus Life. Første gang vil det ta ca. 1 minutt å gjennomføre registrering. Neste gang er du automatisk tilkoblet uten å måtte taste inn brukernavn og passord. Dette kan gjøres fra alle enheter som har en «captive portal», slik som mobiltelefon, pc, mac, de fleste gaming-konsoller m.m.

Brukerportal Internett

EDUROAM

Du ser dette nettverket som «eduroam» når du søker etter WiFi-nettverk på din enhet. Nettverket er tilgjengelig i hele bygget der nettverket er synlig.

Eduroam er en internasjonal roaming-tjeneste for brukere i forskning og høyere utdanning. Dette gir forskere, forelesere og studenter et enkelt og sikkert nettverk når vedkommende besøker andre institusjoner enn det man normalt tilhører.

Brukeren behøver brukernavn og passord utlevert av skole/utdanning for å få tilgang.

Les mer: https://eduroam.org/

KONTRAKT

Leieavtale

Tidsbestemt leieavtale

En tidsbestemt leieavtale er en leieavtale hvor det allerede fra starten av leieforholdet er avtalt og klart når leieforholdet skal avsluttes. For eksempel:

 • Leieavtalen varer fra 01.08.2020 til 01.08.2023

Kan en tidsbestemt leieavtale sies opp før den avtalte sluttdatoen?

Du er bundet i avtaleperioden, men kan hvert år avslutte avtalen den 01.08, gitt at oppsigelse er sendt til utleier innen 01.05. Utleier kan avslutte avtalen på samme betingelser.

Selv om en tidsbestemt avtale i ikke kan sies opp på samme måte som en tidsubestemt leieavtale, kan du fremleie boligen dersom han ikke har mulighet til å fortsette å bo der. Se fremleie.

Tidsubestemt leieavtale

En tidsubestemt leieavtale er en leieavtale som varer helt til den blir sagt opp. Det er med andre ord ikke avtalt når leieperioden tar slutt.

Leieperiode

Som hovedregel skrives tidsbestemte leieavtaler med startdato 01.08 og sluttdato 01.08, 36 måneder senere. Leieforholdet utløper uten oppsigelse ved avtalens sluttdato. Du er bundet i perioden, men kan hvert år avslutte den 01.08, gitt at oppsigelse er sendt til utleier innen 01.05. Utleier kan avslutte avtalen på samme betingelser.

Flere leier sammen

Dersom du leier sammen med flere, dvs. har signert kontrakten sammen, er hovedregelen at dere er solidarisk ansvarlige for at avtalen blir oppfylt (solidaransvar – en for alle og alle for en).

Solidaransvar betyr altså at to eller flere personer er ansvarlige for samme økonomiske forpliktelse.

Depositum

Et depositum er et pengebeløp som du setter inn på en bankkonto som er adskilt fra dine og utleiers midler for å sikre utleier mot økonomisk tap i leieforholdet. Dersom du for eksempel ikke betaler husleien, kan utleier kreve sitt økonomiske tap dekket av depositumet.

Hva dekker depositumet?

Er det ikke avtalt noe i leieavtalen, skal depositum dekke:

 • Skyldig husleie
 • Skader på boligen
 • Utgifter i forbindelse med utkastelse, og
 • andre krav etter leieavtalen

Hvem kan bruke depositumskontoen?

Verken du eller utleier kan bruke depositumet på egenhånd. Depositumet skal heller ikke brukes mens leieforholdet varer. Men du kan kreve å få utbetalt opptjente renter i løpet av leietiden og etter leieforholdets opphør.

Andre former for sikkerhet?

Depositumsgaranti betyr at en tredjeperson forplikter seg til å betale eventuelle krav utleier har mot deg. Dette er en annen form for sikkerhet for utleier enn depositum. Garantien kan brukes istedenfor eller i tillegg til et depositum.

Når skal depositumet være innbetalt?

Depositum må være registrert innbetalt innen kontraktsstart. Dokumentasjon på betalt depositum må legges fram før nøkler overrekkes ved innflytting.

Depositumskonto

Depositumet er et pengebeløp som settes til side som sikkerhet for at utleier kan få penger hvis du f.eks. ikke betaler som avtalt eller gjør skade på boligen. Depositumet skal stå på en sperret bankkonto i ditt navn.

Depositumsgaranti

Garanti betyr at en annen enn deg (f.eks. din bank, forsikringsselskap, arbeidsgiver, NAV eller slektning/venn) garanterer for å legge ut for det du skylder, hvis du ikke betaler. Mange leietakere velger å kjøpe en garanti, fordi de ikke har penger til hele depositumet. Eventuell betaling for garantien får du ikke tilbake.

Leieøkning

Husleien kan reguleres en gang i året, med 100 % av konsumprisindeksen. Leien kan første gang reguleres ett (-1-) år etter avtaleinngåelsen, og den nye leiesummen gjelder da fra første innbetaling etter denne datoen. Dersom leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder uten annen leieregulering enn etter konsumprisindeksen, kan begge parter, uten oppsigelse, kreve at leien blir satt til gjengs leie av lignende bolig på iverksettelsestidspunktet på lignende avtalevilkår. Før gjengs leie kan iverksettes, har den annen part krav på minst 6 måneders varsel, slik at leien kun kan reguleres hvert 3. år.

INNFLYTTING

Book innsjekk

Vi må vite når du planlegger å overta nøkler

Så snart ditt avtaleforhold har startet har du anledning til å flytte inn. Dato for start av leieforhold finner du i din leieavtale. Så snart innsjekk er gjennomført kan du starte å flytte inn dine eiendeler.

BOOK INNSJEKK

Er du fremleietaker av tidligere leietaker, og skal bo videre i samme bolig (har signert leieavtale med huseier)?

Dersom du er fremleietaker av tidligere leietaker, og skal bo videre (har signert leieavtale med huseier med oppstart dato etter utløp av forrige leieavtale), behøver du i utgangspunktet ikke booke innsjekk. Derimot er det viktig at du deltar på utsjekk av forrige leietaker da det samtidig er behov for å «sjekke inn» deg som ny leietaker. Dette gjøres i form av en ny innflyttingsprotokoll. I dette tilfellet er det ikke behov for at du flytter ut dine eiendeler og at nøkler returneres, men boligen må være ryddet og rengjort slik at besiktigelse av boligen ved utsjekk lar seg gjennomføre.

Utsjekk bookes av forrige leietaker nærmest mulig dato for endt avtaleforhold, og senest siste dato i måneden leieavtalen løper ut, som oftest 31. juli.

Husk nødvendig dokumentasjon

Følgende dokumentasjon fremvises ved innsjekk før nøkkel kan utleveres:

 • Legitimasjon
 • Kvittering på betalt depositum (depositumskonto/depositumsgaranti)
  • Dersom du leier sammen med én eller flere og er første person som ankommer, må du vise frem kvittering på fullstendig innbetalt depositum.
Innflyttingsdagen

På innflyttingsdagen er det mest sannsynlig mange som skal flytte inn på adressen samtidig, så det er viktig at du møter presist til avtalt tidspunkt. Etter at innsjekk er gjennomført er boligen din og du kan starte å flytte inn dine eiendeler og ta i bruk boligen.

Følgende skjer under innsjekk:

 • Oppmøte ved adresse til avtalt dato og klokkeslett
 • Kontroll av din ID
 • Kontroll av kvittering for betalt depositum
 • Merking av sykkel (hvis du har) med oblat
 • Befaring av bolig og signering av innflyttingsprotokoll
 • Utdeling av nøkkel
 • Du flytter inn, velkommen!
Husleie

Husleie skal betales i henhold til betalingsopplysninger på husleiefaktura. Husleiefaktura utstedes månedlig 14 dager før forfall. Faktura forfaller den 1. i en kalendermåned og skal være innbetalt innen overtakelse av bolig.

Tilstandsrapport

For å kunne bevise hvilken tilstand boligen var ved innflytting vil utleier og leietaker ha en felles gjennomgang av boligen og skrive tilstandsrapport (innflyttingsprotokoll) hvor boligen beskrives med tekst og bilder. Tilstandsrapporten blir datert og signert av leietaker og utleier.

Internett ved ankomst

Sørg for å være online allerede når du ankommer Campus Life

Lenke og brukernavn/passord får du tilsendt fra «Splash Access» før innflytting, og gir deg tilgang til din personlige enhetsportal. Vi anbefaler deg å registrere dine enheter før du flytter inn. På den måten er du online i det du entrer bygget. Sjekk søppelposten din om du ikke har fått mailen.

Klikk her for å lese mer.

Strøm

Før du flytter inn i din nye leilighet, og senest ved innflytting, må du inngå en strømavtale. Du er selv ansvarlig for å gjøre dette.

Dersom netteier har stengt strømmåler, som følge av manglende kontraktspart siden tidligere leieforhold, er du selv nødt til å kontakte netteier for å åpne måleren. Ta kontakt med utleier dersom netteier ber deg fysisk å gjenåpne strømmåleren.

Tensio (netteier) tlf: 74121500

For å få strøm i leiligheten er du avhengig av to ting: nettleverandør og kraftleverandør (ofte kalt strømleverandør). Nettleverandøren er ansvarlig for at strømmen fysisk finner veien hjem til deg via ledningsnettet, og dem må du betale nettleie til. Kraftleverandøren (strømleverandøren) er den som leverer selve strømmen og som fakturerer deg for kraften du bruker. Som oftest vil kraftleverandøren viderefakturere nettkostnader sammen med strømkostnader (kalt samfakturering).

Nettleverandøren kan du ikke velge. Kraftleverandøren, derimot, står du fritt til å velge selv.

Leveringsplikt

Hvis du ikke har strømavtale med en kraftleverandør, har nettleverandøren plikt til å levere deg strøm. Dette kalles leveringsplikt. Dette er lovpålagt for å sikre at du ikke blir sittende uten strøm. Ulempen med leveringsplikten er at du må betale mye høyere pris for strømmen du mottar fra nettleverandøren, sammenlignes med om du har en avtale med en kraftleverandør.

Dersom du verken bestiller strøm fra en kraftleverandør eller melder fra til netteier om at du er ny juridisk eier av strømmåler vil nettleverandøren stanse forsyning av strøm til leiligheten, og strømmåler stenges.

Bestille strøm

For å bestille strøm av en kraftleverandør må du oppgi målernummer – dette finner du i din leieavtale eller ved å kontakte utleier. Ved bestilling direkte av en kraftleverandør, vil leverandøren samtidig registrere en bestilling hos nettleverandør. Det holder altså at du bestiller fra kraftleverandøren.

Klikk her for å bestille strøm fra Trøndelag Kraft

Innboforsikring

Du plikter å tegne egen innboforsikring som dekker innbrudd, brann, vannskade m.v.. Unnlater du å tegne slik forsikring, vil du være erstatningsansvarlig for skade på leieobjekt og fellesareal som ville være dekket av en slik forsikring. Utleier har ikke ansvar for skade eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade m.v., utover det som dekkes av forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader eller tap som skyldes utleiers mislighold.

NSO - Norsk studentorganisasjon

Klikk her for å bestille forsikring fra NSO

Adresseendring

Meld adresseendring til Posten før du flytter

Husk å melde adresseendringen til Posten. Det kan du gjerne gjøre allerede før flyttingen.

Klikk her for å melde flytting

 • Eksempel: Riktig benevnelse for leilighetsnummer er "H0201"
 • Fullstendig adresse blir da:

  Navn
  H0
  Nardobakken 4
  7032 Trondheim

Da får du

 • Riktig adresse i Postens registre
 • Riktig adresse i Folkeregisteret

Brev som sendes gjennom Posten videresendes gratis i to måneder. Vil du ha posten videresendt lenger, kan du bestille og betale for det hos Posten.

BEBOER

Forandringer

Du kan ikke gjøre endringer i boligen uten utleiers godkjenning. Gjør du endringer i boligen, må resultatet være håndverksmessig utført, ellers kan du bli erstatningsansvarlig.

Feil ved boligen

Feil ved boligen kan for eksempel være:

 • Du har bodd i boligen en stund når det viser seg at badet må repareres på grunn av en vannskade du ikke kan noe for.
 • Når du flytter inn, virker komfyren på kjøkkenet. Etter å ha bodd i boligen i noen uker slutter komfyren å virke, og det viser seg at den ikke kan repareres.

Boligen du leier skal alltid være i den stand som avtalt. Hvis den ikke er det, kan det være en feil. Det er likevel ikke en feil hvis du er skyld i det selv, eller hvis du godtok boligen slik den var når du flyttet inn.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg oppdager en feil?

Du må gi beskjed til utleier så fort som mulig. Det kalles å reklamere. I reklamasjonen må du fortelle hva som er feil og at du mener at utleier er ansvarlig. Det anbefales å reklamere skriftlig da en skriftlig reklamasjon vil sikre deg bevis for at du har reklamert tidsnok. Hvis du ikke reklamerer tidsnok, kan du miste kravet mot utleier.

Kan jeg kreve at utleier retter feilen?

Ja. Utleier kan ikke vente for lenge med å rette og han skal også betale utgiftene.

Kan jeg nekte utleier å rette det som er feil?

Nei, utleier skal ha mulighet til å rette.

Vedlikehold

Hva skal jeg som leier vedlikeholde?

Du skal undersøke røykvarsler, brannslukningsutstyr. Du skal også vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere, løst inventar og utstyr. Med løst inventar og utstyr menes for eksempel alle møbler som tilhører utleier, i tillegg til kjøleskap og oppvaskmaskin. Skader du noe, har du ansvaret for å utbedre dette selv.

Hvis en gjenstand som du skal vedlikeholde er så slitt eller ødelagt at det er billigere å kjøpe ny enn å reparere, er det utleier som må skifte den. F.eks. hvis en oppvaskmaskin må skiftes ut fordi det ikke lønner seg å reparere den, er det utleiers ansvar. Men hvis oppvaskmaskinen kan bli reparert ved å skifte én del, er det du som har vedlikeholdsansvaret.

Er det annet som er avtalt i henhold til leieavtale, vil det som er avtalt gjelde i tillegg.

Du kan også oppleve at lyspærene må skiftes. Der det går an å skifte pærer skal det være pærer av typen “Phillips Hue ambient lightning.”

Hva med skader etter innbrudd, brann, lynnedslag eller lekkasjer?

Det er utleier som har ansvaret for slike tilfeldige skader. Men oppdager du en vannlekkasje eller brann, må du varsle utleier med en gang og handle slik at det blir minst mulig skade. For eksempel kan det forventes at leier stenger hovedkranen og tørker opp vannet for å forhindre fuktskader.

Hvem betaler for vedlikeholdet?

Det du har plikt til å vedlikeholde, må du også betale for. Det vil si at hvis du har skyld i skader på møbler og inventar, må du betale kostnadene for at skadene utbedres.

Vedlikeholdsliste
Hva Hvor Må gjøres Tidsintervall Du trenger Annet
Rengjøring Parkettgulv

Laminat

Ikke bruk vann, kun tørrmopp. Evt. fuktig klut / mopp på flekker Vanlig rengjøringsintervall Pga. forskjell i luftfuktighet er det normalt med små glipper mellom bordene
Rengjøring Flis

Fuger

Bruk svamp eller klut og nøytralt rengjøringsmiddel Vanlig rengjøringsintervall Rengjøringsmidler
Ventilasjonsaggregat Bad Skifte filter 1 gang i året Huseier sørger for filterskifte
Kjøkkenavtrekk Kjøkken Rengjøring av filter i kjøkkenhette 4 ganger i året eller etter behov Vaskes i oppvaskmaskin
Kontroller brannslukker 1 apparat i hver leilighet Apparatet vendes opp ned Hver 3 mnd. Plassering og kunnskap om bruk er viktig
Avtrekksventiler Alle rom Rengjøring Min. 2 ganger i året Rengjøringsmidler
Sluker og vannlåser Kjøkken

Bad

Renses og rengjøres. Etterfyll vann i tørre sluker Min. 4 ganger årlig og etter behov Rengjøringsmidler
Dusjvegger Bad Kontroller fuger i forbindelse med dusjveggene 2 ganger i året Blank soppdrepende silikon Rengjør og tørk godt før påføring av silikon
Dørvridere Generelt Skru til Årlig eller etter behov Skrujern
Vinduer og dører Generelt Hengsler må smøres ved behov Årlig Smøremidler Store vindu bør ikke stå for lenge i full åpning. Kan føre til nedsig. Bruk vippefunksjonen.
Skapdører Bad, kjøkken, garderobe, sov Justeres, skru til Ved behov Skrujern
Oppvaskmaskin Kjøkken Sjekk slanger og rens filter Min. 2 ganger i året
Rengjøring Bad Desinfiser dusjhode for legionella Min 1 gang i året Bøtte, varmt vann og klor Skru løst dusjhode og plasser det i varmt klorvann i 15 minutter
Hva må du huske på når du reiser fra din bolig

Når du reiser fra din leilighet over en lengre tid er det viktig at du gjør følgende før avreise:

 • Stenge vanntilførsel til oppvaskmaskin
 • Stenge vinduer
 • Sørge for at radiatorer er slått på, innstilling «3»
 • Stille inn ventilasjonsanlegg på «auto»
 • Tømme søppel
 • Låse inngangsdør til leilighet
Dyrehold

Det er ikke tillat med dyrehold. Unntaket er dersom det er gode grunner for dyrehold og at det ikke er til ulempe for utleier eller andre beboere av eiendommen.

Bråk og uorden

Leietaker må følge vanlige ordensregler. Dersom leietaker ofte blir klaget på, kan utleier vurdere å si opp leietaker.

Utleier vil inn

Du har en eksklusiv bruksrett til boligen, og utleier kan ikke uten videre låse seg inn i ditt hjem. Utleier skal i så fall gi melding i rimelig tid. Du må likevel finne deg i at utleier har rett til adgang til boligen for tilsyn.

Ønsker utleier å foreta nødvendig vedlikeholdsarbeid eller lovlige forandringer i boligen, plikter du å gi utleier tilgang til boligen.

Ved akutt fare for skade på boligen, kan utleier låse seg inn for å begrense skadeomfanget (nødrett).

Opptak i husstanden

Dersom du ønsker at andre personer skal bo sammen med deg i boligen, må dette godkjennes av utleier. Utleier kan bare nekte deg å la en annen person bo i boligen hvis det foreligger saklig grunn eller hvis boligen klart blir overbefolket.

Vanlig besøk er tillatt.

Fremleie

Du kan søke om tillatelse fra huseier til fremleie av din bolig. Dersom du ønsker å fremleie boligen må du først finne en student som ønsker å leie boligen din i perioden du er borte, og deretter sende en søknad om fremleie.

Klikk her for å søke om fremleie

Parkering

Det er ikke biloppstilling på stedet. Eventuell midlertidig plassering skjer etter nærmere avtale med utleier og med hensyn til øvrige leietakere på eiendommen.

Brukermanualer

Behøver du å vite hvordan hvitevarer og andre produkter og tjenester virker?

Les mer

Retningslinjer og husordensregler
Prisliste

Prisliste for varer og tjenester

Les mer

Prisliste for skader, renhold, etc:

Les mer

Fellesrom

På Campus Life finner du flere ulike fellesrom. Fellesrommene skal fritt kunne benyttes og være åpent for alle beboere.

Det er ikke anledning til å booke for eksklusive arrangementer som stenger noen av husets beboere ute.

Det er ikke anledning til sosiale aktiviteter (fest) som skjer til fortrengsel for rommets tiltenkte funksjon (bordtennis, biljard, spill, tv).

Det er ikke anledning til å ta med gjester på fellesrommene dersom det skjer til fortrengsel for husets beboere.

Vaskeri

På vaskeri finner du både vaskemaskiner og tørketromler. Vaskemaskiner er selvdoserende, og det er skal ikke benyttes eget vaskemiddel eller tøymykner. Bruk av eget vaskemiddel eller tøymykner vil kunne skade maskiner og forårsake lekkasje.

Både vaskemiddel og tøymykner er parfymefritt for å skåne brukere med allergi.

Pris for bruk av vaskeri finner du her.

OPPSIGELSE

Meld oppsigelse

Dersom du har oppsigelsesadgang, trenger du ikke oppgi grunn for oppsigelsen. Frist for å melde oppsigelse, samt varighet på avtale, finner du i din leieavtale.

Klikk her for å melde oppsigelse

Utleiers oppsigelse

Huseier kan si opp leietaker hvis:

 • Leietaker har brutt leieavtalen, for eksempel at han ikke betaler husleie eller driver ulovlig fremleie.
 • Huseier skal rive eller bygge om boligen.
 • Huseier skal selge boligen
 • Huseier har annen saklig grunn.

Dersom utleier har oppsigelsesadgang, skal oppsigelse fra utleier i så fall:

 • være skriftlig
 • være begrunnet
 • opplyse om at leietaker kan protestere innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt
 • opplyse om at dersom leietaker ikke protesterer innen fristen, mister leietaker sin rett til å påstå at oppsigelsen er ugyldig

Hvis leietaker ikke har protestert i tide, kan utleier etter oppsigelsestidens utløp be namsmannen om å kaste ut leietaker.

Heving

Heving er en ekstraordinær måte å avslutte et leieforhold på (oppsigelse er ordinær) og kan benyttes når det er nødvendig å avslutte leieforholdet straks (uten vanlig oppsigelsestid). Et vilkår for å heve er at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd.

Eksempler på vesentlig kontraktsbrudd er manglende leiebetaling (minimum to-tre måneders leie), alvorlige brudd på vedlikeholdsplikten, at leietaker opptrer på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse, ulovlig fremleie, samt ulovlig bruk av boligen (f.eks. prostitusjon eller hasjplantasje). Det skal normalt gis varsel før hevingen. Hevingen skal være skriftlig og grunnen til hevingen skal oppgis.

Visning

I tiden før fraflytting plikter du i rimelig utstrekning, og etter avtale med utleier, å gi leiesøkende adgang for å se på husrommet.

UTFLYTTING

Book utsjekk

Vi behøver å vite når du planlegger å flytte fra boligen

Når du flytter fra din bolig er det noen formaliteter vi må gjennom, og vi er dermed avhengige av å vite når du er klar til å forlate boligen.

Dato for avslutning i leieforhold finner du i leieavtale eller i bekreftelse på mottatt oppsigelse fra huseier. Leiligheten må være tømt for eiendeler, ryddet og vasket og nøkler innlevert innen avslutning av leieforhold, og senest siste dato i måneden leieavtalen løper ut, som oftest 31. juli.

Utsjekk skal bookes for tidspunkt du er klar til å forlate boligen og returnere nøkler.

BOOK UTSJEKK

Har du fremleid din bolig, og fremleietaker skal bo videre i samme bolig (har signert leieavtale med huseier)?

Dersom du fremleier din bolig når du sjekker ut, og fremleietaker skal bo videre (har signert leieavtale med huseier med oppstartsdato etter utløp av din leieavtale), skal du likevel booke utsjekk. Utsjekk omhandler besiktigelse av husrom ved endt leieforhold.

Det er viktig at fremleietaker deltar på utsjekk, da det samtidig er behov for å «sjekke inn» vedkommende som ny leietaker. Dette gjøres i form av en ny innflyttingsprotokoll. I dette tilfellet er det ikke behov for at fremleietaker flytter ut eiendelene sine, men boligen må være ryddet og rengjort slik at en besiktigelse av leiligheten lar seg gjennomføre.

Utsjekk bookes nærmest mulig dato for endt avtaleforhold, og senest siste dato i måneden leieavtalen løper ut, som oftest 31. juli.

NB! Merk at det er du som leietaker som er ansvarlig gjennom hele avtaleperioden, selv om du har fremleid boligen.

Flyttevask

Før du flytter ut skal leiligheten og tilbud direkte knyttet til leiligheten (bod, postkasse) være rengjort og fri for personlige eiendeler. Du trenger en klut, en skuresvamp, en skurekrem, et allround vaskemiddel og glasspray til vask av vindu og speil.

Dersom du har avdekket selvpåførte skader på bo og/eller inventar bør dette utbedres innen kontrollbefaring (utsjekk). Inventarliste og rengjøring vil bli gjennomgått under utflytting, og for å slippe ytterlige kostnader anbefales det at du rengjør nøye og sørger for at leiligheten er i samme stand som ved innflytting.

Huskeliste for beboer

 1. Flytt ut alle private eiendeler (inkludert overmadrass til seng)
 2. Påse at møbler og inventar fra huseier er i leiligheten som ved innflytting
 3. Påse at alle lyspunkt fungerer. Dersom en lyspære har gått må denne byttes. Lyspære må erstattes med tilsvarende pære. Alle ikke-fastmonterte lyspunkt i leiligheten er Philips Hue Color GU10
 4. Påse at Philips Hue fjernkontroll virker eller om batteri må byttes
 5. Rengjør overflater – horisontale og vertikale i hele leiligheten (inngangsdør rengjøres både innvendig og utvendig)
 6. Rengjør skuffer, skap og hyller
 7. Rengjør ventilator over platetopp på kjøkken, også innvendig
 8. Rengjør platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kombiskap (kjøl/frys), også innvendig. Påse at filter i oppvaskmaskin er renset
 9. Rengjør vannlås under vask på kjøkken og bad
 10. Rengjør sluk på bad
 11. Rengjør vinduer innvendig og utvendig. I utgangspunktet kreves det ikke at øverste vinduet i en toetasjes leilighet rengjøres, men dersom vinduet er tilgriset innvendig må dette likevel rengjøres
 12. Vask dusjforheng i vaskemaskin i henhold til vaskeinstruks merket på dusjforheng
 13. Tøm og rengjør tilhørende bod
 14. Dersom du har parkert sykkel på eiendom skal denne fjernes
 15. Sørg for at tilhørende postkasse er tom og uskadet, samt at eventuelle klistremerker er fjernet (gjelder ikke klistremerke med leilighetsnummer)
Tilstand ved tilbakelevering

Du plikter å levere tilbake boligen i avtalt stand.

Du må tilbakelevere boligen ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen – bortsett fra normal slitasje, og de mangler som utleier selv plikter å utbedre.

En bolig skal ved utflyttingen være så ren at neste leietaker skal kunne flytte rett inn uten ytterligere rengjøring. Selv om boligen var mangelfullt rengjort ved innflytting, må du vaske fordi det følger av husleieloven. Hvis du ved innflyttingen var misfornøyd med rengjøringen, skulle du ha reklamert til utleier innen rimelig tid. Etter tilbakelevering har du ikke lenger adgang til boligen, og har dermed heller ikke utbedringsrett.

Utleier kan kreve erstatning for slitasje eller skader som har oppstått etter innflytting.

Befaring

Du må booke tid for en felles gjennomgang av boligen, og vi vil sammen skrive en tilstandsrapport (utflyttingsprotokoll) hvor boligens tilstand dokumenteres med tekst og bilder ved utflytting. Tilstandsrapporten dateres og signeres av begge parter.

Nøkler

Under befaring skal du levere inn alle nøkler du selv har fått utlevert av utleier. Dersom du ikke deltar på utsjekk er du nødt til å levere inn alle nøkler til utleier innen befaring finner sted. Dette kan du enten gjøre ved å levere inn nøkler til ansatt eller legge nøklene i en konvolutt (merket med leilighetsnummer) og legge konvolutten igjen i utleiers postkasse (postkasse nærmest sykkelinngang, merket med Campus Life / Nardobakken AS).

Hvis du ikke leverer tilbake nøkler ved leieforholdet slutt, og det er klart at du har flyttet vil utleier besiktige boligen og holde tilbake deler av depositum i henhold til enhver tids gjeldende priser for nøkler.

Utflytting før avtalens slutt

Et leieforhold skal slutte på en bestemt dato, enten på den tidsbestemte kontraktens siste dag, eller på opphørsdatoen i henhold til oppsigelse fra en av partene. Dette er på siste datoen i måneden.

Du er forpliktet til å betale ut den avtalte leietiden eller oppsigelsestiden. Dette gjelder enten det er du eller utleier som har sagt opp leieforholdet.

Du har anledning til å flytte ut av boligen tidligere enn ved endt avtaleforhold, men er forpliktet til å betale ut den avtalte tiden eller oppsigelsestiden.

Utflytting etter avtalens slutt

Hvis du blir boende lenger enn den avtalte leietiden, kan utleier kreve leie frem til du faktisk flytter ut frivillig eller blir kastet ut. Medfører din forsinkede utflytting at utleier får ekstrautgifter eller lider leietap (økonomisk tap), kan utleier kreve erstatning for dette.

Oppgjør av depositum

Etter endt leieforhold vil det foreligge et økonomisk oppgjør. Grunnlag for oppgjør er evt. skyldig husleie, skader og mangler som leietaker belastes for, samt evt. andre økonomiske gebyr. Oppgjøres synliggjøres i utflyttingsprotokoll. Når utflyttingsprotokoll er signert vil utleier sende bestilling til bank/sikkerhetsstiller om oppgjør av depositum.

Depositumskonto

Eventuelt skyldig beløp utbetales til utleier og depositumskonto gjøres om til en driftskonto der du får tilgang på resterende saldo.

Depositumsgaranti

Dersom det foreligger et tilbakebetalingskrav, vil du bli fakturert av sikkerhetsstiller for bruk av garantiordningen i henhold til sikkerhetsstillers gebyrer. Sikkerhetsstiller betaler så ut beløp til utleier i henhold til tilbakebetalingskrav.

Referanse

Dersom du ønsker å benytte Campus Life som referanse i framtidige leieforhold holder det at du oppgir vårt telenonnummer. Vi vil være en objektiv og ærlig referanse om leieforholdet, og i all hovedsak informere om punktlighet rundt betaling av husleie.

Send oss en e-post

Vi bruker e-postskjemaer istedenfor en åpen e-postadresse. Dette sikrer at vi får den informasjonen vi trenger, slik at vi kan hjelpe deg raskt og effektivt.

Trykk på knappene under for å gå videre

Ring oss

Vi anbefaler deg å kontakte oss via kontaktskjema dersom du lurer på noe, men du er selvsagt velkommen til å ringe dersom du ønsker å prate med oss direkte.

72 90 90 22

Åpningstider

mandag – fredag, 09:00 – 15:00

Har du behov for å kontakte noen utenfor våre åpningstider?

Securitas

Kontakt vekter

Som beboer kan du tilkalle Securitas dersom du trenger hjelp til innlåsing i egen bolig, ved festbråk og støy, ved observasjon av uvedkommende i fellesarealer eller ved andre behov for assistanse.

Merk at egne priser gjelder for tilkalling av vekter for hjelp med innlåsing ved tapt nøkkel eller andre forhold som er forårsaket av beboer selv.

Trondheim: 22971077

Sentralbord: 02452

Nød

Kontakt offentlig nødsentral

Kontakt nødsentral for å komme i kontakt med offentlig hjelp i nødsituasjoner.

Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse: 113