Før du flytter ut må du rengjøre sluk, vannlås og ventilatorhette. Dette bør også gjøres underveis i leieforholdet for å unngå at slukene går tett, eller at ventilatoren mister effekt.


Rengjøring av sluk

Når dusjen er i bruk vil det naturlig samle seg hår og skitt i sluk og vannlås. Vannlås er installert for å hindre vond lukt i å sige opp fra avløpet, og det er viktig å påse at vannlåsen (sluk-koppen) er trykt godt på plass og at den er fylt med vann.

1. ÅPNE RIST

 • Åpne metallristen ved å stikke en spiss gjenstand ned i en av ristens åpninger og vipp risten opp.

2. FJERN VANNLÅS (sluk-kopp)

 • Løft opp vannlås ved hjelp av håndtaket.
  Kantene rundt vannlåsen kan være skarpe, vær forsiktig!

3. RENGJØR VANNLÅS OG SLUK

 • Rengjør vannlås innvendig og utvendig ved hjelp av dusjhodet og mild såpe.
  Skrubb med en våt klut til vannlåsen er fri for smuss og helt ren.
 • Fjern hår og annen skitt fra sluk.
 • Sett vannlåsen tilbake igjen.
  Pass på at du presser vannlåsen godt på plass slik at den tetter godt og forhindrer vond lukt i å stige opp fra sluket.
 • Bruk dusj-slangen til å fylle vann i vannlåsen.
 • Trykk risten på plass.

Rengjøring av vannlås under kjøkken- og baderomsvask

Når dusjen er i bruk vil det naturlig samle seg hår og skitt i sluk og vannlås. Vannlås er installert for å hindre vond lukt i å sige opp fra avløpet, og det er viktig å påse at vannlåsen (sluk-koppen) er trykt godt på plass og at den er fylt med vann.

1. Skru av vannlåsen

 • Sett en bøtte/vannbeholder under den U-formede vannlåsen.
 • Fjern vannlåsen ved å skru av festene på begge sidene.
 • Tøm overflødig vann i bøtten/vannbeholderen.

2. SKYLL VANNLÅSEN

 • Bruk varmt vann, og skyll gjennom.
 • På vanskeligere smussrester; Fyll vann og mildt vaskemiddel i vannlåsen, og la det stå.
 • Skyll ut såpeblandingen.

3. MONTER VANNLÅSEN

 • Monter skruklemmen slik at rørene blir tette.
 • Kontroller at pakningene er tette ved å skru på vasken og la det renne.
  • La bøtten stå under rørene til dette er testet.

Rengjøring av ventilatorhette og filter

Over tid vil det samle seg fett i ventilatorfilteret som stammer fra stekeos og lignende. For å sikre at ventilatoren har ønsket effekt er du nødt til å vaske filteret.

1. TREKK UT VENTILATOREN

 • Ved å trekke ut ventilatoren får du tilgang til begge filtrene.
 • Disse må rengjøres med jevne mellomrom. Hver fjerde måned er en god regel.

1. LØSNE FILTRENE FRA VENTILATOREN

 • Sett filtrene i oppvaskmaskin. Husk å bruk oppvasktabletter eller vaskemiddel tiltenkt oppvaskmaskin.
 • Sett begge filtrene tilbake, start med det ytterste. Se til at metallpinnene på filteret treffer sporene i ventilatoren.