Personvernerklæring

Når du er kunde hos Campus Life (Nardobakken AS og Nardobakken 3 AS) eller når du benytter campuslife.no, samler vi inn, bruker og behandler personopplysninger. Dette er for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer. Dette gjør vi for å kunne oppfylle de avtaler vi har inngått med deg, for å overholde lovpålagte krav, og for å kunne gi deg som bruker av våre tjenester en effektiv og god service.

Denne erklæringen gir nærmere beskrivelse av hvordan vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger om deg for å kunne levere den tjenesten som du i henhold til inngått avtale kan forvente av oss, samt for å kunne oppfylle lovpålagte krav.

 

Vi behandler dine personopplysninger når:

 • Du besøker våre nettsider
 • Du har søkt om eller har inngått en avtale med oss
 • Du har gitt oss tillatelse til å bruke dine personopplysninger til et bestemt formål
 • Du har sendt en henvendelse til oss
 • Vi har en rettslig plikt til å behandle dine personopplysninger

 

Sensitive personopplysninger:

Vi behandler eventuelle sensitive personopplysninger kun når det har betydning for ditt leieforhold hos oss og etter at du har gitt samtykke til det.

Hvilke opplysninger behandler vi?

Opplysninger du selv registrerer. For eksempel:

 • Grunnleggende personopplysninger som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer
 • Informasjon om utdanning
 • Kontonummer
 • Finansiell informasjon, for eksempel kredittvurdering
 • ID-dokumentasjon, for eksempel kopi av pass, førerkort, studentbevis eller annet ID-kort
 • Navn og kontaktinfo til nærmeste familie, foresatte etc

 

Opplysninger vi samler inn basert på din bruk av tjenesten:

 • Når du besøker campuslife.no kan vi samle inn opplysninger om hva slags teknologi du benytter, din ip-adresse og hvor du befinner deg og hvordan du benytter tjenesten. Se mer informasjon om dette i våre retningslinjer for cookies.
 • Når du benytter nøkkelsystem på våre adresser kan vi samle inn opplysninger om nøkkel-ID, tidspunkt og lås-ID
 • Når du benytter internett på våre adresser kan vi samle inn opplysninger om databruk og enhetstype koblet opp mot et gitt tilkoblingspunkt

Hvordan bruker vi personopplysningene?

For å kunne oppfylle vår avtale med deg som bruker:

 • For å kunne forvalte leieforhold i henhold til leieavtale
 • Kundeservice og administrasjon
 • Drift og vedlikehold av bygg og anlegg

 

For våre berettigede forretningsinteresser:

 • For å forstå hvordan beboerne benytter tjenesten og på bakgrunn av dette kunne forbedre og videreutvikle tjenesten og tilpasse den til den enkelte brukers behov.
 • Utsending av relevant markedsføringsmateriale
 • For å holde beboerne våre generell informasjon samt oppdateringer knyttet til tjenesten og relevante tilbud fra våre partnere via nyhetsbrev

 

For å overholde lover og regler:

 • Vi er pliktige til å oppbevare informasjon knyttet til betalinger som er gjort gjennom tjenesten og husleieinnbetalinger som har gått via vår konto i henhold til regnskapsloven.

Deler vi dine personopplysninger med andre?

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenestlig behov som vil ha tilgang til personopplysninger som lagres hos oss. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering. Eksempelvis kan vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, for å ivareta den daglige driften i Campus Life, eller fordi du har gitt ditt samtykke til det.

 

Databehandler skal etter avtale med oss behandle dine personopplysninger på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdra til andre.

 

Eksempel på når det kan bli aktuelt å dele dine personopplysninger med andre kan være:

 • Dersom det er aktuelt å foreta en kredittvurdering i forbindelse med opprettelse av en leiegaranti i forkant av at vi etablererer et leieforhold.
 • Ved depositumoppgjør utleverer vi de opplysninger om deg som er nødvendig for at banken skal kunne foreta oppgjør.
 • I forbindelse med IT -utvikling, -hosting og -support kan vi overføre personopplysninger til databehandlere. Vi inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.
 • I forbindelse med vedlikehold og drift av bygg kan vi overføre personopplysninger til databehandlere, herunder personell som har tjenestlig behov i forbindelse med drift, rengjøring og vedlikehold.

 

Ved deling av dine personopplysninger vil vi påse at dine rettigheter er ivaretatt og at beskyttelsesnivået opprettholdes i forbindelse med dataoverføringer.

Personopplysninger som behandles av oss lagres på servere i Norge og Europa.

Hvordan beskyttes dine personopplysninger

 • Vi har innført rutiner og sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine og sikre at uvedkommende ikke får tilgang.
 • Det skal ikke innhentes personopplysninger med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag, og at opplysningene skal ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet for behandlingen.

Hvor lenge behandler vi personopplysningene?

Vi behandler dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle det formål som dine opplysninger er samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er avsluttet og alle plikter som følger avtaleforholdet er oppfylt.

 

I enkelte tilfeller vil vi være rettslig forpliktet til å lagre dokumenter som inneholder personopplysninger også etter at leieforholdet er avsluttet. Dersom du har spørsmål om dette kan du ta kontakt med oss for utfyllende informasjon.

Sletting av personopplysninger

 • Så lenge du har et aktivt kundeforhold til oss vil vi ta vare på personopplysningene dine.
 • Vi kan ikke slette opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare, slik som informasjon knyttet til betalinger og andre regnskapsrelaterte opplysninger.

Dine valg og rettigheter

 • Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som vi sitter på og til å motta en kopi av personopplysningene. For å utøve disse rettighetene vennligst kontakt oss på info@campuslife.no
 • Du kan velge å takke nei til å motta nyhetsbrev med informasjon om produktoppdateringer og tilbud fra våre partnere. Når vi sender ut slike nyhetsbrev vil det være en lenke i selve e-posten som du kan bruke til å melde deg av.
 • For å velge bort bruk av cookies og sporingsverktøy, se våre retningslinjer for cookies.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår behandling av personopplysninger eller denne erklæringen kan du kontakte oss på info@campuslife.no

Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du føler deg urettmessig behandlet, men vi setter pris på at du kontakter oss før du tar kontakt med Datatilsynet.