Tidsbestemt avtale
Leieforholdet opphører uten oppsigelse ved avtalens sluttdato. Leietaker er bundet i avtaleperioden, men kan hvert år avslutte avtalen den 01.08, gitt at oppsigelse er sendt til utleier innen 01.05.

Tidsubestemt avtale
Leieforholdet løper til det blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsestiden på 3 måneder regnes fra den første dagen i måneden etter oppsigelsen skjer.

Flere leier sammen
Dersom du leier sammen med flere, dvs. har signert kontrakten sammen, er hovedregelen at dere er solidarisk ansvarlige for at avtalen blir oppfylt (solidaransvar – en for alle og alle for en). Oppsigelse fra én av leietakerne regnes som oppsigelse av leieforholdet i sin helhet.