Informasjon

Fremleie betyr at leietakeren overdrar de rettighetene leietakeren har etter leiekontrakten til en annen leietaker uten å selv avslutte leieforholdet. Dette kan skje ved at leietakeren leier ut deler av eller hele leieobjektet til en annen leietaker. Forholdene rundt fremleie reguleres gjennom husleieloven og leietakeren må ha utleiers samtykke til fremleie.

 

Hvem kan du fremleie til?

Fremleietaker må være student (person som studerer ved høgskole eller universitet)

 

Hva skjer ved fremleie?

Rettighetene til den opprinnelige leietakeren blir overført til den nye leietakeren.

Dette betyr ikke at den opprinnelige leietakeren går ut av hovedleieforholdet. Dette innebærer at hovedleietaker fortsatt er forpliktet overfor utleier.

 

Hvem har ansvaret ved fremleie?

Det er hovedleietaker som fortsetter å ha ansvaret ved fremleie. Dette innebærer også et ansvar for å sørge for at den nye leietakeren betaler husleie, opprettholder vedlikeholdsplikten og husordernsregler. Hvis den nye leietakeren ikke overholder leietakers forpliktelser ligger ansvaret på hovedleietaker.